Wanneer is mogelijk sprake van een ‘gerechtvaardigd belang’ als rechtmatige grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens? In het Rigas-arrest van het Hof van Justitie werden in 2017 drie cumulatieve voorwaarden gesteld waaraan moet zijn voldaan opdat een verwerking van persoonsgegevens rechtmatig is. Een uitgebreide vragenlijst die als checklist kan dienen.

https://www.recht.nl/art/171723