Chocolade staafjes en krullen zijn niet auteursrechtelijk beschermd en evenmin is sprake van onrechtmatig handelen in de vorm van slaafse nabootsing. De vermeende inbreukmakers waren in dienst bij de fabrikant en hebben destijds een geheimhoudingsbeding ondertekend. De richtlijn bedrijfsgeheimen speelt echter geen rol, nu het gewraakte handelen van vóór de datum van de richtlijn en implementatie dateren.

https://www.recht.nl/art/168887