Tegen
“Lucky Duck International B.V.”, was een klacht ingediend door Klaagster bij de
Reclame Code Commissie (hierna: RCC). Klaagster was namelijk van mening dat de
bedrijfsnaam ‘Lucky Duck’, die onder meer te zien was op de vrachtauto van het
bedrijf, in strijd was met het artikel 2 en artikel 7 van de Nederlandse
Reclame Code (hierna: NRC). De genoemde artikelen stellen respectievelijk dat
reclame(-uitingen) in overeenstemming moeten zijn met de wet, de waarheid, de
goede smaak en het fatsoen en dat reclame eveneens niet oneerlijk mag zijn.

 

Klaagster is van mening dat eenden helemaal niet ‘lucky’ zijn.
Voordat eenden namelijk tot voedselproduct worden verwerkt, leven zij een
vreselijk leven om vervolgens een gruwelijke dood te sterven, aldus Klaagster. De
Voorzitter van de RCC wijst deze klacht echter af. Volgens de Voortzitter is er
met het gebruik van de bedrijfsnaam ‘Lucky Duck’ op de vrachtwagens, geen
sprake van een afzonderlijke aanprijzing als onder artikel 1 NRC. Afsluitend
acht de Voorzitter het dan ook te ver gaan om te stellen dat, met deze
fantasienaam, de adverteerder de indruk wekt dat zijn producten garant staan voor
het welzijn van dieren. De gevoerde bedrijfsnaam is derhalve niet in strijd met
de Nederlandse Reclame Code.

https://www.solv.nl/weblog/bedrijfsnaam-lucky-duck-voor-voedselproduct-met-eend-is-niet-misleidend/21640