Herrie in de Linux-tent: een nieuwe Code of Conduct in het project heeft veel ophef veroorzaakt, inclusief dreigementen dat men bijdragen aan de kernel gaat intrekken. Deze zijn door vrijwilligers ingebracht onder de GPLv2 open source licentie, maar volgens partijen die het oneens zijn met de Code is het nu mogelijk deze licentie weer in te trekken. Daarmee zou Linux en al haar afgeleide projecten – waaronder Android, dat het fundament vormt voor de meerderheid van alle smartphones en dergelijke devices – op losse schroeven komen te staan. Maar zo heet wordt die soep niet gegeten.

De herrie begon vlak nadat oprichter en eindbaas Linus Torvalds besloot zich tijdelijk terug te trekken “to take some time to learn how empathy works”. Op dat moment was er ook net een nieuwe Code of Conduct aangenomen voor het project, in lijn met vele andere open source projecten die proberen meer diversiteit aan boord te krijgen en verwijten van toxic culture het hoofd te bieden. Dat was tegen het zere been van een vocale groep ontwikkelaars, die dit zien als een aanval op de waarden van open source, met name het principe dat het gaat om de inhoud en kwaliteit, niet om vorm, afzender of wat dan ook. Ik breng het maar zo neutraal mogelijk, en wie even googelt op social justice warrior en toxic culture zal begrijpen waarom.

Een recente oproep in de vorm van een open brief gooide olie op het vuur. Deze stelde namelijk dat iedereen die het oneens was met de Code of Conduct, dit moest laten merken door zijn (of in theorie: haar) bijdragen aan Linux terug te trekken. Dit zou kunnen via de juridische figuur van rescission, in het Nederlands ontbinding geheten. Daarmee vervalt de licentie en mag de Linux kernel, maar ook Android en consorten, die code niet meer gebruiken.

Leuk bedacht, maar ik denk niet dat het stand houdt. Het concept van rescission of ontbinding is een contractuele figuur, en zeker in Amerika is altijd gesteld dat de GPLv2 geen contract is. Het lijkt me dan niet haalbaar om de ontbinding daarvan in te roepen. In Europa ligt dat anders, ik weet 99% zeker dat de GPL hier een contract is. En inderdaad kun je een contract dan ontbinden.

Voor ontbinding zijn wel argumenten nodig. Je bedenken of geen zin meer hebben in de sfeer van de club is nadrukkelijk geen argument. Dat moet je maar vooraf in het contract opnemen (contractsjuristen spreken dan van termination at will). Ontbinden onder de wet kan eigenlijk alleen bij wanprestatie, schendingen van de overeenkomst door de wederpartij, of in zeer uitzonderlijke situaties die maken dat je redelijkerwijs écht niet meer gehouden kan worden aan dat contract.

Van een wanprestatie onder de GPL lijkt me geen sprake als iemand nieuwe gedragsregels binnen het project introduceert. De software wordt nog steeds onder precies dezelfde voorwaarden aangeboden, daar verandert welke gedragsregel dan ook niets aan. Ook je beroepen op gedane beloften over sfeer en werkwijze zie ik niet als wanprestatie. De GPL gaat over de software en wat daarmee mag gebeuren – namelijk alles, mits onder de gelijk-delen clausule uit die licentie. Ik zie niet hoe je dan achteraf kunt zeggen, ik vind deze nieuwe huisregels van project Linux onaardig dus de GPL wordt geschonden.

Natuurlijk kun je er wel voor kiezen om niet meer mee te doen aan het project, maar je bestaande licentie intrekken gaat ‘m niet worden.

Arnoud

https://blog.iusmentis.com/2018/10/10/kunnen-linux-ontwikkelaars-de-gplv2-intrekken-als-ze-het-met-de-code-of-conduct-oneens-zijn/