bijeenkomsten

door: Redactie iBestuur

Woensdag 21 april organiseren iBestuur en Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) een kick-off bijeenkomst rond het Actieplan Open op Orde. Doel van het plan: een grote verbeterslag voor de informatiehuishouding van de gehele Rijksoverheid. Wat zijn de achtergronden, de actielijnen en doelstellingen en wat moeten de departementen doen om hun informatiehuishouding aan de doelstellingen te laten voldoen?

Het kabinet wil de informatiehuishouding van het Rijk voor 2027 op orde brengen. Daartoe komt het met een generiek actieplan ‘Open op Orde’ dat voorschrijft hoe het die verandering gaat aanpakken. Voor 1 juli 2021 moet er per ministerie en instanties zoals de Hoge Colleges van Staat, Rechtspraak, Politie en Openbaar Ministerie, een actieplan liggen hoe de doelen uit het overkoepelende plan behaald gaan worden. Voor de coördinatie van de uitvoering wordt een regeringscommissaris aangesteld, die moet per 1 juli aan de slag zijn.

Datum: 21 april
Tijd: 12.30 tot 14.00 uur
Plaats: Achter uw pc of laptop

U kunt de bijeenkomst bijwonen via de livestream.
Aanmelden kan zeer binnenkort; houdt u vooral deze website in de gaten.

De deelnemers (onder voorbehoud)

• Lucas Lombaers, programmadirecteur IV/IHH
• Marens Engelhard, algemeen rijksarchivaris
• Olaf Andersen, hoofdinspecteur Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
• Jacqueline Rutjens, directeur RDDI
• Gerben Kleine, coördinerend/ specialistisch adviseur IHH JenV Orde

Source