Meerdere systemen. Datum: 8 april 2021. Locatie: KWM en PIVA-V. Update: de verstoring in de KWM en PIVA-V die zich 7 april 2021 voordeed is sinds 17.30 uur opgelost. Er is sinds 7 april 2021 vanaf 12.15 uur sprake van een verstoring in de Kwaliteitsmonitor (KWM) en de PIVA-V. Er wordt gewerkt aan een oplossing.Source