Platform Informatie Technologie en Recht

Tag Smart Contract

Juridische vragen en hiaten rond smart contracts

Een verkenning naar de juridische vraagstukken die rijzen als gevolg van het gebruik van smart contracts. Een smart contract kan in verschillende juridische domeinen worden ingezet (privaatrecht, bestuursrecht, strafrecht) en kan dus verschillende verschijningsvormen kennen. Niet elke juridische verschijningsvorm (wettelijke… Verder lezen →

Smart contracts: wat eist de bestuursrechter?

Over de toepassing van algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij smart contracts heeft de Raad van State in 2017 een belangrijke uitspraak gedaan, waarin eisen werden geformuleerd waaraan een geautomatiseerd besluitvormingsproces moet voldoen. De Afdeling geeft aan dat de in… Verder lezen →

Juridische verkenning naar smart contracts

Er ontstaan nieuwe juridische vraagstukken door bijvoorbeeld het onomkeerbaar vastleggen van contracten in blockchains en de automatische uitvoering van betaalopdrachten door apparaten, zonder directe tussenkomst van mensen. Om zo’n smart contract juridische geldigheid te geven, moeten de juridische componenten meteen… Verder lezen →

© 2020 PiT-Recht — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑