Over de toepassing van algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij smart contracts heeft de Raad van State in 2017 een belangrijke uitspraak gedaan, waarin eisen werden geformuleerd waaraan een geautomatiseerd besluitvormingsproces moet voldoen. De Afdeling geeft aan dat de in een smart contract gemaakte keuzes, gebruikte gegevens en aannames volledig, tijdig, uit eigener beweging én op passende wijze openbaar moeten worden gemaakt.