Een verkenning naar de juridische vraagstukken die rijzen als gevolg van het gebruik van smart contracts. Een smart contract kan in verschillende juridische domeinen worden ingezet (privaatrecht, bestuursrecht, strafrecht) en kan dus verschillende verschijningsvormen kennen. Niet elke juridische verschijningsvorm (wettelijke bepaling, verbintenis enzovoort) leent zich echter voor omzetting.