In het onderstaande voorstel voor de Uitvoeringswet AVG komt veel van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens terug, maar er zijn verschillen. De Nederlandse wetgever maakt een pragmatische keuze: de wet wordt namelijk ook van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens die buiten de werkingsfeer van het Unierecht vallen. Dat maakt de UAVG een nog universelere privacywet. Want dankzij de UAVG is in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) altijd relevant bij de verwerking van persoonsgegevens (direct of van overeenkomstige toepassing).