Vakantieverhuurplatform Airbnb stopt met het verwerken van burgerservicenummers (BSN). Dat gebeurt op aandringen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Airbnb haalt nu automatisch het BSN uit alle digitale kopieën van paspoorten. Dat gebeurt ook bij paspoorten die eerder zijn verzameld, aldus de privacywaakhond. Om een huis te huren via Airbnb moeten mensen een kopie van hun paspoort uploaden.

In het vervolg zal het voor gebruikers makkelijker worden gemaakt om hun eigen BSN af te schermen. Mochten bezoekers van Airbnb toch hun BSN meesturen, dan verwijdert Airbnb deze alsnog uit het archief.

Meldingen

Bij de AP kwamen rond de honderd signalen binnen van Nederlanders over onrechtmatig gebruik van hun BSN. Het nummer is uniek en herleidbaar tot de persoon, en kan worden gebruikt bij identiteitsfraude.

Normaal gesproken mag het nummer alleen worden verwerkt door overheidsinstanties, tenzij er een wettelijke basis is voor andere organisaties om dat te doen.

In een reactie zegt een woordvoerder van Airbnb vrijdag: “Alhoewel verificaties belangrijk zijn voor het vertrouwen tussen leden van onze gemeenschap, hebben wij begrip voor het feit dat regels over databeheer in verschillende landen anders kunnen zijn.” De site zegt tevreden te zijn over de samenwerking met de AP.

 

Source: Airbnb moet stoppen met verwerken BSN