Google hoeft de URL’s van publicaties over de verdenking, tuchtzaak en berisping van een registeraccountant niet te verwijderen. Het gaat volgens de Rechtbank Amsterdam weliswaar om strafrechtelijke gegevens, maar in dit geval moet de privacy van de accountant wijken voor het recht op vrije meningsuiting en het informatierecht van Google en de internetgebruiker.