Een eventueel referendum over de ‘aftapwet’, die de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geeft, zal plaatsvinden in maart volgend jaar, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen.
Een woordvoerder van de Kiesraad bevestigt donderdag berichtgeving hierover door NRC Handelsblad. Nu het aantal handtekeningen voor de volksraadpleging de laatste dagen flink in de lift zit, wordt de kans op een referendum steeds groter.

Dat eventuele referenda gecombineerd worden met ‘gewone’ verkiezingen is volgens de woordvoerder altijd het uitgangspunt, omdat dit de meest efficiënte aanpak is. Volgens hem zijn gemeenten er ook al over geïnformeerd dat op 21 maart 2018 naast gemeenteraadsverkiezingen mogelijk ook een referendum wordt gehouden.

In totaal zijn 300.000 handtekeningen nodig voor een raadgevend referendum over deze nieuwe wet, die formeel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heet. De teller staat inmiddels op meer dan 218.000.

De afgelopen dagen zit het aantal flink in de lift, nadat het tv-programma Zondag met Lubach vorige week aandacht besteedde aan de kwestie. Alle handtekeningen moeten uiterlijk 16 oktober bij de Kiesraad zijn.

 

Controversieel

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, zoals de aftapwet officieel heet, is al sinds zijn introductie controversieel. De wet geeft de AIVD en MIVD de bevoegdheid om met een ‘sleepnet’ grote hoeveelheden internetverkeer te verzamelen en uit te pluizen. Daarvoor moeten de minister en een speciale commissie wel hun goedkeuring geven.

Instanties als de Raad van State en Autoriteit Persoonsgegevens waren kritisch op de wet, maar toch kwam hij relatief gemakkelijk door de Tweede en Eerste Kamer.

De wet gaat wordt hoe dan ook op 1 januari 2018 van kracht, ook als er genoeg handtekeningen zijn voor een referendum. Omdat het gaat om een raadgevend referendum kan de regering de uitslag hiervan sowieso nog naast zich neerleggen.

 

Bron: Referendum over aftapwet kan in maart plaatsvinden