Bij online prijsdiscriminatie vragen webshops voor hetzelfde product verschillende prijzen aan verschillende klanten, op basis van informatie die ze over hen hebben. Deze bijdrage verkent of de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is op die praktijk.