De Rechtbank Noord-Holland deed een interessante uitspraak met betrekking tot gebruik van een foto door (de houder van) een website. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van auteursrecht op de foto, wat in dit verband weinig voorkomt.