Verschillende Nederlandse organisaties hebben een open brief gestuurd naar premier Mark Rutte. Ze vragen de ‘aftapwet’ pas na het referendum in te voeren.
De open brief (pdf) komt van organisaties zoals Bits of Freedom, Privacy First, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en Waag Society. Ze vragen om de inwerkingtreding van Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv) uit te stellen tot na het referendum.

Volgens de brief geeft het behalen van de drempel voor een referendum “een belangrijk signaal”. De organisaties schrijven dat het uitroepen van een raadgevend referendum normaal gesproken een opschortende werking heeft voor de wet waarover zal worden gestemd.

“Voor de geloofwaardigheid van ons democratische bestel is het van groot belang dat de wet waarover het referendum gaat, niet in werking treedt voordat de stem van de burger tijdens het referendum wordt meegenomen bij de besluitvorming.

Referendum

Deze week werd bekend dat ruim 400.000 mensen de petitie tegen de ‘Sleepwet’, zoals de initiatiefnemers de Wiv noemen, hebben getekend. Voor een referendum zijn minimaal 300.000 geldige handtekeningen nodig. Het referendum vindt waarschijnlijk plaats tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De wet zou mogelijk al op 1 januari 2018 in werking treden, een deel ervan is al ingevoerd.

Met een raadgevend referendum kan de Nederlandse bevolking zich voor of tegen de nieuwe Wiv uitspreken. Het kabinet bepaalt vervolgens alsnog zelf wat er met de wet gebeurt.

Wiv

Met de nieuwe Wiv krijgen de inlichtelingendiensten AIVD en de MIVD de bevoegdheid om grote hoeveelheden internetverkeer te verzamelen en te doorzoeken, bijvoorbeeld op zoek naar terroristen. De minister en een speciale commissie moeten wel eerst hun goedkeuring geven.

Bron: Nederlandse organisaties vragen om uitstel ‘aftapwet’ | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl