De Kansspelautoriteit heeft de Leidraad Beoordeling Kansspelen vastgesteld. De leidraad beschrijft wat de Kansspelautoriteit verstaat onder een kansspel in de zin van de Wet op de kansspelen (“Wok”). Een kansspel dat valt onder de Wok, mag in principe alleen met een vergunning op de markt worden gebracht.

In de Leidraad wordt het volgende schema gehanteerd:

Meer informatie is hier te vinden

Bron: solv.nl