De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de organisatie die toezicht houdt op naleving van privacy- en databeschermingsregels, krijgt vanaf 2019 structureel 7 miljoen euro extra.

Dat is op Prinsjesdag bekendgemaakt in de begroting van het ministerie van Veiligheid & Justitie, dat verantwoordelijk is voor het budget van de AP.

De extra besteding betekent nagenoeg een verdubbeling van het budget van de waakhond, die dit jaar 7,7 miljoen euro mocht uitgeven. Maar het budget blijft ruim lager dan eerder door een onafhankelijk adviesbureau werd aangeraden.

De AP krijgt vanaf volgendjaar verschillende nieuwe taken, omdat op 25 mei nieuwe Europese privacywetgeving van kracht wordt. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt ervoor dat bedrijven meer wettelijke plichten krijgen om privégegevens goed te bewaken, en geeft Europese waakhonden als de AP meer bevoegdheid om onderzoeken te doen en om forse boetes op te leggen.

Volgend jaar krijgt de AP daarom al 5 miljoen euro extra. Dat loopt in 2019 structureel op naar 7 miljoen.

Advies

Het was al bekend dat de AP meer budget zou moeten krijgen om de nieuwe taken te kunnen uitvoeren. Adviesbureau Andersson Elffers Felix, dat door het ministerie werd ingeschakeld om een advies op te stellen, stelde in juni in een rapport dat het budget van de AP naar 19,6 à 29,4 miljoen euro zou moeten.

Met de verhoging die het demissionaire kabinet dinsdag heeft gepresenteerd komt het budget vanaf 2019 een stuk lager uit, op iets minder dan 15 miljoen euro.

Eerder schreef AP-voorzitter Aleid Wolfsen in een brief aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid & Justitie) dat hij het “realistisch” achtte dat zijn waakhond rond de 24 miljoen euro per jaar nodig zou hebben.

Risico

De Autoriteit Persoonsgegevens noemt het dinsdag “in beginsel positief” dat in de Rijksbegroting extra budget wordt vrijmaakt in verband met de AVG. “De financiering vanaf mei 2018 zal op basis van monitoring plaatsvinden”, aldus een woordvoerder van de privacywaakhond.

“Daarover worden op dit moment afspraken gemaakt met het ministerie van Veiligheid en Justitie. De uitvoeringswet voor de AVG moet nog behandeld worden in de Tweede Kamer en dat is het geschikte moment om de discussie te voeren over de precieze omvang van de AP.”

“De regering neemt hier een groot risico”, zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink dinsdag tegen NU.nl. Volgens hem is het nieuwe budget “waarschijnlijk niet genoeg”. “Je kunt niet de AP meer taken en verantwoordelijkheden geven zonder daarvoor genoeg geld te leveren.”

D66-Kamerlid Kees Verhoeven noemt de nieuwe begroting “een mooie eerste stap”. “Het is goed dat dit kabinet al investeert in toezicht met het oog op digitalisering en de impact op privacy en persoonsgegevens.” In een ‘techvisie’ die D66 vorig jaar presenteerde (pdf), pleitte de partij nog voor een jaarlijks budget van 25 miljoen euro voor de AP.

 

Bron: Jaarlijks 7 miljoen euro extra voor privacywaakhond AP