Op 25 mei 2018 zal de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn. In deze handleiding worden de belangrijkste bepalingen toegelicht voor iedereen die gegevens verwerkt, in het bijzonder voor degenen die hun organisatie willen voorbereiden op de inwerkingtreding.