De Nederlandse overheid krijgt geen cijfers van Facebook over bedrijven die klantgegevens met het sociale netwerk delen.

Dat schrijft minister Dekker van Rechtsbescherming na Kamervragen van SP-kamerleden Hijink en Van Nispen.

Begin november ontdekte de Consumentenbond dat verschillende bedrijven klantgegevens delen met Facebook voor gerichte online reclame. Het gaat met name om e-mailadressen, maar soms ook om telefoonnummers en adressen. Daar geven klanten vaak geen toestemming voor.

Zulke informatie mag zonder toestemming niet gedeeld worden in Nederland, stelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Bedrijfsbelang

De SP-kamerleden wilden weten hoeveel bedrijven klantgegevens ongevraagd met Facebook werden gedeeld. Minister Dekker schrijft dat het sociale netwerk “desgevraagd geen cijfermatige informatie verstrekt over het delen van klantgegevens door bedrijven met Facebook”.

Hijink en Van Nispen vinden dat adverteren niet als zwaarwegend bedrijfsbelang kan worden gezien. Bedrijven die klantgegevens met Facebook delen, zouden de Wbp overtreden. Dekker zegt dat nader onderzoek nodig is om “een rechtsmatigheidsoordeel te kunnen vellen”.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft laten weten het signaal serieus te nemen, maar kan niet zeggen of het naar aanleiding van de Consumentenbond ook zelf een onderzoek instelt naar het ongevraagd delen van klantgegevens met Facebook.

Door: NU.nl

 

Source: Facebook maakt geen cijfers bekend over bedrijven die klantendata delen