Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een stappenplan gemaakt, om organisaties te helpen zich voor te bereiden op de wetswijzigingen.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens: in 10 stappen voorbereid op de AVG – Recht.nl