Interview Chris Hughes

Al geruime tijd bloggen wij over het immer interessante onderwerp nepnieuws. In dat kader, verscheen eerder deze week een interview op de Amerikaanse website Techcrunch met één van de grondleggers van Facebook, Chris Hughes. Hughes bevestigde in het interview wat wij (en Facebook overigens zelf ook) al eerder wisten: Facebook is als internetplatform alles behalve neutraal. Verder voegde hij hieraan toe dat Facebook wel degelijk een negatieve rol heeft gehad op de (Amerikaanse) politiek. Wel erkende hij dat Facebook tekenen van beterschap vertoont:  “Facebook is finally coming to recognize the responsibility that they have to shape public discourse”, om hier vervolgens aan toe te voegen dat dit wel ‘a little slow’ is gebeurd. Uiteraard is het vraag of het Facebook uiteindelijk gaat lukken om volledig neutraal te worden, hetgeen ook Hughes bevestigt: “the jury is still out whether Facebook is going to be able to deliver”.

Delen nepnieuws op twitter

Een nog interessanter bericht dat deze week verscheen, is afkomstig van de Amerikaanse website Science news. De voornoemde website heeft een analyse uitgevoerd van 4.5 miljoen tweets en retweets die tussen 2006 en 2017 zijn gepubliceerd, en daaruit blijkt dat tweets en retweets die  nepnieuws bevatten sneller en ‘verder’ zijn verspreid dan waarachtige tweets en retweets. Het is volgens één van de onderzoekers het eerste ‘grootschalige’ onderzoek dat is gedaan naar nepnieuws.

In het kader van het onderzoek hebben de onderzoekers ‘tweet cascades’, die bestaan uit bepaalde tweets en de retweets die daarmee samenhangen onderzocht en gekeken hoe snel en hoe ‘ver’ deze cascades zijn verspreid. Hieruit bleek dat discussies ten aanzien van nepnieuws vaker zijn ontstaan vanuit minder ‘oorspronkelijke’ tweets, maar vervolgens wel sterk zijn uitgebreid in verschillende ‘chains’ bestaande uit tienduizenden gebruikers van Twitter. Waarachtige berichten verspreidden zich daarentegen echter nooit naar meer dan 1600 gebruikers en deden er bovendien 6 keer langer over om 1500 gebruikers te bereiken. In het algemeen was de kans dat tweets met daarin nepnieuws werden geretweet zelfs 70% groter dan tweets met een waarachtige inhoud.

Verder is een interessante bevinding dat nepnieuws niet sneller door de algoritmes achter twitter werden gedeeld, waaruit volgt dat deze algoritmes zelf in beginsel wel neutraal zijn. Volgens het onderzoek, zijn het dus de mensen die ervoor zorgen dat nepnieuws sneller wordt gedeeld, en niet het systeem. Het is overigens onduidelijk waarom men dit doet: de onderzoekers doen de suggestie dat dit wellicht zo is omdat nepnieuws meer nieuwswaarde bevat voor de betreffende gebruikers. Al met al dus een interessante onderzoek, en volgens één van de onderzoekers biedt het onderzoek wellicht handvatten voor het bestrijden van nepnieuws op internetplatforms.

Bron: solv.nl