In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen besproken. Vorige week zijn er vragen beantwoord over het bericht dat data van Nederlandse Ubergebruikers is gestolen, het boetebeleid ten aanzien van piratenzenders en het massaal delen van Nederlandse kinderfoto’s op een Russische website.

Gestolen gegevens Ubergebruikers

Er werden vragen gesteld door lid Kuiken (PvdA) over het datalek bij taxi-app Uber dat in november 2017 aan het licht kwam. Bij dit lek is naar verluid de data van 174.000 Nederlandse Ubergebruikers gestolen. Op de vraag of een bedrijf een datalek moet melden benadrukt minister Dekker (Rechtsbescherming) dat bedrijven verplicht zijn om ernstige datalekken onmiddellijk te melden bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 

De minister vervolgt dat dit het geval is wanneer een datalek leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Uber moet daarnaast de getroffen personen onverwijld inlichten als het datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor hun persoonlijke levenssfeer. De Autoriteit Persoonsgegevens is nog bezig met een onderzoek naar het datalek en zal de uitkomst van dit onderzoek openbaar maken.

 

Strenge handhaving piratenzenders

Er werden vragen gesteld door leden Nijboer en Van den Hul (beiden PvdA) over het beboeten van beheerders van radiozenders zonder zendvergunning, de zogenaamde piratenzenders. Volgens staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) is een strikt handhavingsbeleid gewenst omdat het radiospectrum schaars is en illegale radio-uitzendingen belangrijke frequentiebanden, zoals calamiteitenzenders en reguliere radio-uitzendingen kunnen verstoren. Verder zenden piratenzenders steeds vaker vanuit bossen en andere afgelegen plaatsen uit met milieudelicten en vernielingen aan onderdelen van diverse infrastructuren tot gevolg.

 

De staatssecretaris heeft er geen bezwaar tegen dat mensen een hobby uitoefenen en erkent dat mensen zowel als zender en luisteraar plezier beleven aan de piratenzenders. Wanneer dit echter gepaard gaat met illegale activiteiten dan treedt het verantwoordelijke handhavingsagentschap daar tegen op. De staatssecretaris benadrukt dat er voldoende alternatieven beschikbaar zijn voor mensen die radio willen maken, bijvoorbeeld uitzendingen via internet.

 

Honderden Nederlandse kinderfoto’s op obscure Russische site

Er werden vragen gesteld door leden Van Toorenburg en Van Helvert (CDA) over een bericht dat op een openbare Russische website miljoenen kinderfoto’s worden gedeeld, waarvan naar schatting honderden foto’s van Nederlandse kinderen, voorzien van onsmakelijke teksten. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) meldt dat op de desbetreffende website kinderpornografisch materiaal is aangetroffen. Het Openbaar Ministerie heeft geen strafrechtelijk onderzoek gestart omdat er (nog) geen strafbaar beeldmateriaal van Nederlandse kinderen is aangetroffen.

 

Verder benadrukt de minister dat de politie het ouders afraadt om zelf op de site na te gaan of hun eigen foto’s zijn gebruikt. Op de Russische website is kinderpornografisch materiaal te vinden waardoor het bekijken van de website mogelijk strafbaar is. De Belgische politie is inmiddels wel al een onderzoek gestart en het kabinet zal bij de Russische autoriteiten informeren naar eventuele actie tegen de website.

 

Nieuwe vragen

Nieuwe vragen zijn gesteld over het bericht dat uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat gemeenten te veel persoonsgegevens binnen harken bij verschillende zorgaanvragen. Tenslotte zijn er vragen gesteld over online oplichting via datingsites aan de hand van nepprofielen.

 

Antwoorden op deze vragen zijn binnenkort te lezen op onze blog.

 

Met dank aan Robbert Vos

 

Bron: solv.nl