Zoals al eerder bleek is de Nederlandse rechter met regelmaat (gelukkig) scherp op het belang van de informatievrijheid bij het beoordelen van verwijderingsverzoeken.