Een Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie EU heeft een opmerkelijke conclusie uitgebracht. Als deze door de rechters zou worden gevolgd, dan heeft dat mogelijk verstrekkende gevolgen voor de mogelijkheden van auteurs om hun rechten online te handhaven.