Een hosting provider vond dat zij de inhoud van een website niet hoefde te verwijderen of ontoegankelijk te maken, nu niet in geschil was dat de website op zichzelf geen onrechtmatige inhoud bevatte. Echter, ook al stond op de website niets onrechtmatigs, deze maakte onderdeel uit van een constructie met een onrechtmatig karakter.