Bitcoins en andere crypto-valuta bestaan niet in fysieke vorm. Dat maakt de beslaglegging niet echt tastbaar. Hoewel de wetgever geen rekening heeft gehouden met de komst van dit type valuta, is het binnen de bestaande wettelijke kaders toch mogelijk om verhaal te nemen op dit soort bijzondere rechten.