Nog niet zo heel lang geleden ging het in procedures over rechtsgeldige ondertekening van documenten, vooral om de vraag of een handtekening wel een ‘natte’ was en of het document wel door een bevoegd persoon was ondertekend. Tegenwoordig is veeleer de vraag of een elektronische handtekening aan het vereiste beveiligingsniveau voldoet.

Bron: Elektronische handtekening: voldoende gekwalificeerd? – Recht.nl