In deze mobiele app worden de belangrijkste wetsartikelen binnen het medezeggenschapsrecht toegelicht, met per artikel tips en trucs. Met de app kunnen ondernemingsraden opzoeken wat hun rechten zijn en kunnen bestuurders checken waarover advies of instemming aan de OR moet worden gevraagd.

Bron: WOR-app – Recht.nl