Begin 2019 heeft de Raad van State een aantal uitspraken gedaan waarbij de verzoeker ten onrechte door het bestuursorgaan als misbruiker van de Wob of de Wbp is neergezet. Daarbij blijft de Afdeling erop hameren dat het inroepen van dit argument slechts zelden succesvol zal zijn. Een overzicht, plus stappenplan met indicaties en contra-indicaties voor de beoordeling van misbruik.

https://www.recht.nl/art/171705