In Duitsland en Tsjechië is Wikipedia donderdag op zwart gegaan in protest tegen de nieuwe copyrightwet van de Europese Unie. In Nederland werkt Wikipedia vooralsnog gewoon.

Op 26 maart 2019 stemt het Europese Parlement over nieuwe copyrightregelgeving, waarin nieuwe regels over auteursrecht op het internet zijn vastgelegd. De auteurs van Wikipedia in Duitsland en Tsjechië zijn het niet eens met de wet en vrezen een sterke inperking van het vrije internet.

De pagina’s van Wikipedia die in het Duits of in het Tsjechisch zijn geschreven, zijn afgeschermd met een zwart scherm. Hierop is te lezen waarom er geprotesteerd wordt en wordt er aandacht gevraagd voor de nieuwe wet.

De Nederlandse pagina’s zijn nog gewoon te bezoeken. Het protest is een initiatief van lokale Wikipedia-auteurs en is niet door de Wikimedia Foundation geïnitieerd.

Omstreden uploadfilter al eerder in opspraak

De nieuwe wet wordt door veel online platformen als een bedreiging gezien, in het bijzonder vanwege artikel 13. Hierin staat dat online platformen zelf verantwoordelijk zijn voor het materiaal dat gebruikers van een platform uploaden.

Hierdoor worden sites als YouTube, Facebook en dus ook Wikipedia verantwoordelijk voor mogelijke overtredingen van het auteursrecht van hun gebruikers. Dit zal volgens deze bedrijven leiden tot een beperking van het vrije internet.

https://www.nu.nl/internet/5802900/wikipedia-in-aantal-eu-landen-op-zwart-in-protest-tegen-copyrightwet.html