Het volgen van mensen op straat, in winkelcentra of stations via hun mobiele apparatuur is voor bedrijven onder strikte voorwaarden toegestaan. Bedrijven kunnen het digitaal volgen van mensen in de (semi-)openbare ruimte op drie wettelijke gronden baseren. Naast expliciete toestemming zijn dat gerechtvaardigd belang, of ter uitvoering van een overeenkomst.

https://www.recht.nl/art/169764