Dit voorstel regelt dat zorgverleners kunnen worden verplicht om bepaalde gegevens (ten minste) elektronisch uit te wisselen, zolang daarvoor een grondslag bestaat (zoals toestemming van de patiënt). De Raad van State vindt het nodig dat de toelichting op het voorstel nadrukkelijker beschrijft wat de gevolgen zijn voor patiënten en hoe zij daarover worden geïnformeerd.

Source