Bedrijven schakelen vaak derden in om diensten te verlenen, waarbij niet zelden sprake is van verwerking van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in het kader van salarisadministratie of boekhouding. In een verwerkingsovereenkomst dienen partijen dan vast te leggen wat al dan niet gedaan mag worden met verkregen gegevens. Dit is verplicht op grond van de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bij enkele tientallen organisaties uit verschillende sectoren onderzoek gedaan naar feitelijk gebruik van dergelijke overeenkomsten. Dit leidde tot vijf aanbevelingen.

Source