Het demissionaire kabinet wil hoger onderwijs op locatie per 26 april weer meer mogelijk maken door zelftests in te zetten. Uit een grote pilot met een digitale zelfteststraat op scholen in Noord-Brabant blijkt echter dat de testbereidheid erg laag is.

Sinds 15 maart werden onder digitale begeleiding tienduizend zelftests afgenomen bij studenten en docenten van de Avans Hogeschool, de HAS Hogeschool en het Koning Willem I College in Den Bosch en Breda.

Deze week wordt de pilot afgerond, maar de eerste bevindingen zijn volgens de onderzoekers duidelijk: “Het thuistesten met een digitale teststraat werkt, maar de bereidheid om te testen is laag. Zeker als er geen beloning tegenover staat, zoals het mogen loslaten van de 1,5 meter afstand en het kunnen studeren in coronavrije bubbels.”

Vooral onder studenten is de testbereidheid laag. Zo’n 20 procent van de deelnemers had sowieso geen behoefte aan een thuistest en een groot deel zag er na een aantal testen vanaf.

Hoe ziet zo’n digitale teststraat eruit?

Bij een digitale teststraat voert de deelnemer thuis zelf een sneltest uit. Volgens projectleider Carla Nagel is dit een succes gebleken. Via een link komt de deelnemer in de digitale teststraat terecht. Een online monitor die vooraf een training heeft gekregen, controleert het testen en de uitslag.

In een digitaal groepsgesprek wachten de deelnemers op de uitslag. Dat duurt vijftien minuten. In verband met privacy krijgt de deelnemer in een privégesprek met de online monitor de uitslag.

Bij een negatieve uitslag krijgt de deelnemer een persoonsgebonden barcode, waarmee de deelnemer kan aantonen niet besmet te zijn met het coronavirus. Die barcode moet vervolgens op school gescand worden en dient dus als een soort toegangspoortje.

Drie scholen willen meedoen aan vervolgpilot

Ondanks de tegenvallende resultaten willen de drie Brabantse scholen meedoen aan een vervolgpilot. Daarbij willen onderzoekers kijken hoe ze de logistieke opschaling kunnen verbeteren en of het mogelijk is om met een beloningssysteem te werken, om zo de testbereidheid te vergroten.

Voor de vervolgpilot zijn al 50.000 sneltests onderweg. Die zullen ook beschikbaar zijn voor afdelingen en academies die niet meededen aan de eerste pilot.

Source