De Tweede Kamer heeft woensdag een motie over het instellen van een commissie Digitale Zaken aangenomen. Na de Tweede Kamerverkiezingen in maart zal de commissie worden geïnstalleerd.

De motie werd eind september ingediend door Kamerleden van CDA, GroenLinks, VVD, D66 en 50PLUS en werd met een ruime meerderheid aangenomen. Het is de bedoeling dat de commissie Digitale Zaken zich exclusief gaat bezighouden met digitalisering.

De motie volgde na een rapport van de tijdelijke commissie Digitale toekomst in mei. Hierin constateerde de commissie dat de digitalisering een steeds groter onderwerp is geworden en in steeds meer domeinen van de samenleving doordringt. Daarom kwam er een advies om een aparte commissie Digitale Zaken die zich exclusief met vraagstukken rondom digitalisering kan bezighouden in het leven te roepen.

De commissie Digitale Zaken gaat andere Kamercommissies ondersteunen. Daarnaast moet de commissie ervoor zorgen dat de kamer meer kennis krijgt van digitalisering in Nederland, maar ook in de gaten houdt wat er speelt op Europees niveau.

Source