Privacy is
hot en steeds vaker wordt privacy als argument gebruikt in procedures. Dat het
privacy-argument zeker niet altijd slaagt, blijkt ook uit de tuchtrechtprocedure
tussen een franchisenemer en de advocaat van de wederpartij.

De advocaat
staat een modeketen bij in een procedure tegen de franchisenemer van de
modeketen. De Hoge Raad wijst een arrest in het geschil en de advocaat publiceert
het arrest ongeanonimiseerd op de website van zijn kantoor. De franchisenemer is
hier niet blij mee en een klacht volgt. De advocaat zou de privacy van de
franchisenemer hebben geschonden en de advocaat heeft geen melding gemaakt van
datalekken.

De Raad van Discipline gaat niet mee in de bezwaren van de franchisenemer. Het
geschil tussen de franchisenemer en de modeketen is namelijk een zakelijk
geschil en in het arrest zijn geen (gevoelige) privégegevens van de
franchisenemer genoemd. Het geschil is in het openbaar behandeld en diverse
media, waaronder een landelijke krant, hebben de namen van partijen genoemd. Ook
is de franchisenemer in het geschil (grotendeels) in het gelijk gesteld. Er
zijn geen zwaarwegende gronden die meebrengen dat ongeanonimiseerd publicatie
achterwegen moet blijven. Het stond de advocaat daarom vrij het arrest ongeanonimiseerd
te publiceren, aldus de Raad.

 

Gelet op
deze omstandigheden is er ook geen sprake van een datalek. Daarvan is sprake
als derden toegang hebben gekregen tot persoonsgegevens waartoe zij geen
toegang zouden hebben. Als een datalek (mogelijk) ongunstige gevolgen heeft
voor de privacy van een betrokkene moet daarvan melding worden gemaakt. Van dit
alles is volgens de Raad geen sprake.

 

Lees de
beslissing hier.

https://www.solv.nl/weblog/tuchtrechtspraak-publiceren-ongeanonimiseerd-arrest-schendt-privacy-niet/21628