De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) heeft een nota over misverstanden in verband met anonimisering van gegevens gepubliceerd. Wat houdt anonimisering van gegevens in?

Source