In deze bijdrage bespreekt de auteur het concept-wetsvoorstel voor implementatie van de antiwitwasregelgeving
op het gebied van virtuele valuta. Ook wordt ingegaan op de uitkomsten van de
publieke consultatie van het voorstel.

https://www.recht.nl/art/172325