Financiële instellingen kunnen (rechts)personen registreren in hun interne incidentenregisters en ook in het extern verwijzingsregister. Registratie kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij het al dan niet verkrijgen van financiering. In de onderhavige zaak was het niet zo zeer de registratie zelf, als wel het tijdstip dat registratie onrechtmatig maakte.

https://www.recht.nl/art/171911