Het door Edward Snowden in 2013 onthulde afluisterprogramma van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA was illegaal, zo oordeelde het Amerikaanse Hof van Beroep woensdag.

Uit de onthullingen van klokkenluider Snowden bleek dat NSA op grote schaal internet- en telefoongegevens van burgers verzamelde. De NSA heeft daarmee de Amerikaanse inlichtingenwet overtreden en mogelijk ook de Amerikaanse grondwet, aldus het hof.

Topfunctionarissen binnen de Amerikaanse inlichtingendienst ontkende voor Snowden’s onthulling altijd dat er gegevens van Amerikaanse burgers werden verzameld. Later stelden diezelfde functionarissen dat het verzamelen van de gegevens cruciaal is voor het bestrijden van binnenlandse terreur.

Het aftappen van telefoons leidde in 2013 tot de arrestatie van vier personen die extremistische moslimgroeperingen in Somalië steunden. Deze uitspraak van de rechter verandert niks aan hun veroordeling.

Snowden, die in 2013 naar Rusland vluchtte vanwege de onthulling, noemt de uitspraak van het hof een rechtvaardiging van zijn beslissing om de afluisterpraktijken naar buiten te brengen. “Ik had nooit gedacht dat ik zou leven om te zien dat onze rechtbanken de activiteiten van de NSA als onwettig veroordelen”, aldus Snowden op Twitter.

Source