Alle belangrijke auteursrechtspraak van de eerste drie kwartalen van 2020 – op het gebied van vormgeving, internet, muziekauteursrecht, fotoauteursrecht, filmauteursrecht, portretrecht, naburige rechten en databankenrecht.

Source