Nieuw in de Wet bedrijfsgeheimen is dat een bedrijf alleen bescherming krijgt, als het kan aantonen dat het redelijke maatregelen heeft getroffen om de informatie geheim te houden. Hoe ver die verplichting precies gaat is niet duidelijk en kan per onderneming en per geval verschillen. In elk geval moeten werknemers aan voldoende geheimhouding zijn gebonden, moeten adequate geheimhoudingsovereenkomsten met klanten en partners worden gesloten en dient de fysieke en IT-beveiliging op orde te zijn. Nog voor de wet in werking trad was er al een eerste rechtszaak waarin een grote partij precies op dit punt een deel van de zaak verloor. De nieuwe wet creëert daarmee wellicht minder bescherming dan voorheen.

https://www.recht.nl/art/168993