De nieuwe versie van het AVG borgingsproduct (versie 2.0) is nu beschikbaar. Dit instrument geeft gemeenten handvatten om een goede omgang met persoonsgegevens binnen de gehele gemeente te waarborgen.

In deze nieuwe versie zijn de controls (1) geactualiseerd om nog meer aan te sluiten bij de gemeentelijke praktijk, (2) uitgebreid met relevante maatregelen uit de PbD-instrumenten en ISO27701 en (3) gekoppeld aan privacyvolwassenheidsniveaus.

De volwassenheidsniveaus bieden gemeenten de mogelijkheid om (per thema en per afdeling) een ambitieniveau vast te stellen en te beoordelen hoe het ervoor staat met de bescherming van persoonsgegevens binnen de gemeente.

Het borgingsdocument is bedoeld voor privacyfunctionarissen, de FG en de proceseigenaren. De gemeente kan met het borgingsproduct een ambitieniveau bepalen en laten vaststellen. De proceseigenaren kunnen, met ondersteuning van bijvoorbeeld de privacyofficer, het borgingsproduct gebruiken om periodiek te toetsen waar de gemeente staat. De FG kan met behulp van dit borgingsproduct (ongevraagd) adviseren. Het borgingsproduct is daarnaast ook relevant voor andere privacy- en informatiebeveiligingsfunctionarissen.

Er is ook een Handreiking AVG Borgingsproduct 2.0 beschikbaar.

Source