De Raad van Ministers van de
Europese Unie heeft afgelopen week de
nieuwe Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten
aangenomen. Deze
langverwachte vernieuwing zal voornamelijk gaan zorgen voor veel veranderingen
op het gebied van online media-aanbod.

Al tweeëneenhalf jaar is het
proces voor de nieuwe Richtlijn AVMD in gang. Het doel van de vernieuwing is vooral
het laten aansluiten van wetgeving op de veranderingen in het medialandschap.
Steeds meer media verplaatst van de traditionele media (televisie en radio)
naar online platforms. Onder de oude richtlijn kwalificeerde deze platforms
niet als audiovisuele mediadiensten, waardoor deze hier niet van toepassing op
was. Met ingang van de nieuwe richtlijn gaat hier verandering in komen.

Deze verandering betekent dat
de Richtlijn Audiovisuele mediadiensten ook gaat gelden voor videoplatforms
zoals YouTube. Content op sites zoals deze zal dus ook moeten gaan voldoen aan
de bepalingen uit de richtlijn.

Een belangrijk doel van de hernieuwing
is het beschermen van minderjarigen. “Minderjarigen moeten op een adequate en
toekomstbestendige manier worden beschermd tegen schadelijke inhoud. Daarbij
moet het niet uitmaken of ze iets op televisie, tablet of telefoon bekijken of
waar ze zich in de Europa bevinden. Het is goed om te zien dat de nieuwe
richtlijn, in het verlengde van onze observaties en aanbevelingen, verdere
stappen zet in de richting van betere online bescherming
” aldus Madeleine de
Cock Buning, voorzitter van het Commissariaat voor de Media.

Gevolg van de nieuwe richtlijn
is ook dat online content meer gebonden is aan regels wat betreft reclame. Zo
wordt bijvoorbeeld sluikreclame ook online verboden. Wel zijn de regels voor
productplaatsing versoepeld. Verder moet de inhoud van video on-demand diensten
zoals Netflix minstens voor 30% uit Europese producties bestaan.

De Richtlijn Audiovisuele
Mediadiensten treedt twintig dagen na publicatie in werking. Daarna hebben
lidstaten 21 maanden om dit om te zetten in nationale wetgeving. In Nederland
zal dit een vernieuwde Mediawet tot gevolg hebben.

Met dank aan Niek Weessies

https://www.solv.nl/weblog/nieuwe-richtlijn-audiovisuele-mediadiensten-in-aantocht/21674