De Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni, ofwel de Cybersecuritywet), bevat een nieuwe meld- en zorgplicht. Digitaledienstverleners (waaronder clouddiensten en online marktplaatsen) moeten beveiligingsmaatregelen treffen en cyberincidenten melden bij de toezichthouder.

https://www.recht.nl/art/171923