Een zaak waarbij een werkgever een werkneemster ontsloeg na inschakeling van een onderzoeksbureau, dat onderzocht of zij nevenactiviteiten verrichtte gedurende haar ziekte. De hier besproken uitspraak van de kantonrechter Haarlem geeft een duidelijke aanwijzing hoe te handelen in de situatie van een zieke werknemer waarbij de werkgever twijfelt aan de juistheid van de melding. Daarnaast roept deze uitspraak de vraag op of in geval van een niet rechtsgeldig gegeven ontslag altijd een billijke vergoeding moet worden toegekend.

https://www.recht.nl/art/168612