Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) doet voorlopig geen schep boven op het budget van de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In een debat met Tweede Kamerleden herhaalde hij donderdagochtend dat het nieuwe kabinet zich daarover zal buigen in september, wanneer de begroting wordt opgesteld.

De AP verzuchtte de afgelopen jaren regelmatig dat werd gekampt met een gebrek aan personeel. In Nederland heeft de toezichthouder als taak om te beoordelen of personen en organisaties zich aan de privacywetgeving houden. Maar de AP zegt te weinig budget en capaciteit te hebben om alle binnenkomende klachten tijdig te behandelen en voorlichting te geven over het naleven van de wet.

De Tweede Kamer stemde eerder dit jaar in met een wetsvoorstel om de AP van meer personeel te voorzien. Ook donderdagochtend zeiden Tweede Kamerleden van verschillende partijen, waaronder de SP, D66 en CDA, dat actie ondernomen moet worden om te zorgen dat de toezichthouder haar werk kan bijbenen.

“We kunnen het niet accepteren dat de AP er een jaar over doet om klachten van mensen te behandelen”, zegt Farid Azarkan (DENK). D66-Kamerlid Lisa van Ginneken vindt dat de AP “substantieel meer geld” moet krijgen om haar taken uit te voeren.

Minister Dekker zegt dat de privacywaakhond de laatste jaren na de invoering van de nieuwe privacywet AVG behoorlijk is gegroeid. “Het kabinet heeft daarom ook aanzienlijk geïnvesteerd”, zegt hij. “In vier jaar is de mankracht van 70 fte naar 180 gegaan. Het structurele budget is van 8 miljoen naar bijna 19 miljoen euro gegaan. Daarbij is in 2020 een bedrag van 5 miljoen euro extra beschikbaar gesteld, wat onder meer een investering in bedrijfsvoering is.” Ook voor dit komende jaar blijft het budget van de AP hetzelfde.

Minister: Onderbouwing van bedragen is onduidelijk

In november vorig jaar bracht adviesorganisatie KPMG een rapport uit waaruit blijkt dat de AP flink moet groeien in budget en personeel. Het rapport schrijft dat de AP naar 470 fte moet groeien in 2025 en dat het budget moet worden verhoogd naar zo’n 66 miljoen euro in hetzelfde jaar. Woensdag pleitte de AP zelf voor een jaarlijks budget van 100 miljoen euro om haar werk goed te kunnen uitvoeren.

Maar de minister zegt dat niet duidelijk genoeg is waar de onderbouwing voor die bedragen vandaan komt. “Daarvoor moet ik in gesprek met het AP.” Toch is meer geld volgens Dekker niet de enige oplossing voor de AP.

“Net als elke organisatie moet je kritisch kijken naar hoe je klachten behandelt”, zegt hij. “Wat moet je echt behandelen en welke klachten gebruik je als signalen? Dit vragen we niet alleen aan de AP, maar bijvoorbeeld ook aan de politie. Daar is het verhaal hetzelfde: de politie krijgt veel klachten en tips, maar ook daar worden keuzes gemaakt omdat niet alles behandeld kan worden.”

Source