De overheid moet eisen stellen aan de minimale snelheid van mobiel internet in buitengebieden. Dat staat in een advies aan staatssecretaris Keijzer en zij staat achter de strekking van het rapport.

Keijzer vindt dat snel vast en mobiel internet inmiddels kan worden gezien als een basisbehoefte. Er zijn nu nog steeds plekken in Nederland waar de mobiele netwerkdekking buitenshuis onvoldoende is. Bij de komende veiling van frequenties voor bijvoorbeeld 5G wil ze daaraan werken.

Uitzonderlijk hoog

De onderzoekers van bureau PA Consulting stellen voor om op de “slechtste punten” (de uiterste randen van een mobiel netwerk) als minimumeis een mobiele snelheid van 8 megabit per seconde in 2022 en 10 megabit in 2026 in te voeren. Dat is voor internationale begrippen uitzonderlijk hoog.

Als aan de eisen wordt voldaan, zou dat betekenen dat de mobiele internetsnelheid voor Nederlanders op gemiddeld meer dan 100 megabit per seconde kan komen. De precieze dekkingseisen wil Keijzer in het voorjaar bekendmaken.

Samen met telecomaanbieders bekijkt het kabinet ook hoe het bereik binnen woningen en bedrijven kan worden verbeterd.

https://nos.nl/l/2272028