Access to video: Video

(Duur van de video:01:03)

De Europese toegankelijkheidswet zorgt ervoor dat meer goederen en diensten toegankelijk gemaakt worden voor ouderen en mensen met een beperking. Bekijk onze video voor meer informatie.

De Europese Toegankelijkheidswet (EAA) heeft als doel het dagelijks leven van ouderen en mensen met een handicap binnen de hele EU te verbeteren. De nieuwe regelgeving zou een stap dichter bij een rechtvaardiger en inclusiever Europa.

Onderhandelaars van het Parlement en de raad hebben een akkoord bereikt over de nieuwe regels. Het treedt pas in werking als het akkoord formeel wordt goedgekeurd door het Parlement en de Raad.

Toegankelijkere producten en diensten

De EU telt meer dan 80 miljoen mensen met een beperking, waarvan velen kampen met het gebruik van alledaagse producten, zoals smartphones, computers, en e-books. Ook worden problemen ondervonden bij de toegankelijkheid van basisdiensten zoals ticket- en geldautomaten.

Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) vereist dat de EU en de lidstaten voor de nodige toegankelijkheid zorgen. EU-maatregelen zijn nodig om gemeenschappelijke toegankelijkheidsvereisten voor essentiële goederen en diensten vast te stellen op het niveau van de EU.

De toegankelijkheidswet bepaalt gemeenschappelijke toegankelijkheidsvereisten:

 • – 

  Ticketing- en incheckmachines

 • – 

  Geldautomaten en andere betalingsmogelijkheden

 • – 

  PCs en besturingssystemen

 • – 

  Smartphones, tablets en tv-apparatuur

 • – 

  Toegang tot audiovisuele mediadiensten, e-books

 • – 

  E-commerce

 • – 

  Bepaalde elementen van passagiersvervoerdiensten

 • – 

  Elektronische communicatie, waaronder het alarmnummer 112

Voordelen voor bedrijven en gebruikers

Gemeenschappelijke EU-maatregelen in plaats van afzonderlijke wetten voor elk land voorkomt de versplintering binnen de EU-markt. Dit maakt het makkelijker voor bedrijven om goederen en diensten aan te bieden in de hele EU.

Gebruikers van deze goederen en diensten profiteren dan weer van meer aanbod en lagere prijzen.

Vrijstellingen voor kleine bedrijven

Vanwege hun omvang en beperkte middelen zouden er uitzonderingen gelden voor zogenaamde micro-ondernemingen. Dit zijn kleine bedrijven met minder dan tien werknemers en een jaaromzet of balans van minder dan €2 miljoen.

Toch zullen zij gestimuleerd worden diensten te verlenen die voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten van de nieuwe regelgeving. De lidstaten zullen richtlijnen moeten verschaffen aan deze micro-ondernemingen om de implementatie van de wetgeving te vergemakkelijken.

Volgende stappen

Parlementsleden zullen in maart over het akkoord stemmen. De Raad moet het ook goedkeuren voordat het in werking kan treden.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20190227STO28989

Gecreëerd: 05-03-2019 – 18:35

http://www.europa-nu.nl/id/vkwjr4mklftj/nieuws/mindervaliden_eu_wil_dat_producten_en?ctx=vjgtmkwna7mq&s0e=vhdubxdwqrzw